ośrodki opiekuńcze Warszawa


Placówki opiekuńcze działające na terenie Warszawy udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży, osobom w podeszłym wieku, ludziom chorym i niepełnosprawnym, bezdomnym i znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

ośrodki opiekuńcze Warszawa

Placówki opiekuńcze działające na terenie Warszawy udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży, osobom w podeszłym wieku, ludziom chorym i niepełnosprawnym, bezdomnym i znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Na rzecz dzieci i młodzieży pracują świetlice środowiskowe, w których podopieczni mogą spęczać czas pod opieką wychowawców i wolontariuszy. Uzyskują tam pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, wsparcie wykwalifikowanych pedagogów i psychologów, a także otrzymują niezbędny posiłek. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Domy dziecka i Pogotowia Opiekuńcze udzielają opieki dzieciom pozbawionym troski rodziców. Placówki tego typu prowadzone są również przez katolickie zgromadzenia zakonne. Pełny wykaz ośrodków opieki dla dzieci i młodzieży znajduje się na stronie internetowej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie www.wcpr.pl.znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

W przypadku konieczności interwencyjnego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub pogotowiu rodzinnym możliwy jest kontakt tel. 22 599 71 91, 22 599 71 92, 22 599 71 93 znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Osoby w podeszłym wieku mające problem z samodzielnym życiem, poruszaniem się, higieną czy zażywaniem leków mają prawo zamieszkania w jednym z wielu domów Pomocy Społecznej dla osób samotnych. Oprócz tego działa również dom dla osób psychicznie chorych pod nazwą DPS „Leśny” przy ul. Tułowickiej 3. Znajduje się tam kilka oddziałów świadczących usługi opiekuńczo-lecznicze oraz rehabilitacyjne. znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Domy dla osób niesprawnych intelektualnie mieszczą się:znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

- DPS Fundacji „Pomocna Dłoń” ul. Odrębna 10 - DPS Sióstr Franciszkanek ul. Żegańska 34 - DPS „Na Przedwiośniu” ul. Przedwiośnie 1 znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej.

Dla osób będących w szczególnej sytuacji życiowej powołano Ośrodki Interwencji Kryzysowej znajdujące się przy ul. Dalibora 1 tel. 22 837 55 59 oraz przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 tel. 22 855 44 32.